AFFILIATE

Affiliate là gì?

Khi dùng sản phẩm tốt, bạn quảng bá với bạn bè và cộng đồng và đơn hàng phát sinh về cho công ty. Lúc này, bạn được công ty chi  trả một phần hoa hồng ghi nhận công bạn  quảng bá sản phẩm.

Nếu bạn muốn giúp công ty Viên Minh lan tỏa sản phẩm để nhiều em bé được khỏe mạnh, hạn chế dùng thuốc tây thì hãy đăng ký ngay!

>>> Đăng Ký

Sau khi đăng ký thành công, hãy vào đây để kiểm tra tài khoản của bạn. Thông qua tài khoản này, bạn sẽ biết có bao nhiêu đơn hàng, trị giá đơn hàng và tổng tiền hoa hồng bạn nhận được. 


>>> Đăng Nhập