Tinh dầu sát khuẩn hiệu quả như thế nào?

Tinh dầu sát khuẩn là dòng sản phẩm mới của Công ty Viên Minh ra đời dựa trên tiêu chí giúp sát khuẩn tay chân, nắm đấm cửa, sàn bếp... nhưng vẫn đảm bảo tính tự nhiên, mang hương thơm thư giãn và an toàn cho người sử dụng, kể cả trẻ em.

 

Sản phẩm được các kỹ thuật viên đưa vào phòng thí nghiệm để nuôi cấy vi khuẩn và kiểm tra tính hiệu quả trước khi đưa ra thị trường. Hiện Vi khuẩn được chia làm 2 loại:

 

 Bacillus cereus

 

Bacillus cereus là trực khuẩn Gram dương, theo phân loại quốc tế thuộc giới bacteria, ngành fimicutes, lớp Bacilli, bộ Bacillales, họ Bacillaceaem, chi Bacillus, loài Cereus

 

 

Vi khuẩn Bacillus cereus thường tồn tại trên nhiều loại thực phẩm như rau quả, thịt và các loại thực phẩm đã và chưa qua chế biến. Vi khuẩn này có khả năng tổng hợp ngoại độc tố và độc tố gây nôn mửa (emetic toxin), là nguyên nhân của các bệnh như nôn mửa, tiêu chảy. 

 

 

Listonella damsela

 

Listonella damsela còn có tên gọi khác là Photobacterium damselae (trước đây gọi là Vibrio damsela) được phát hiện bởi Smith và cộng sự năm 1991. Theo hệ phống phân loại nó thuộc giới Proteobacteria, ngành Gammaproteobacteria, bộ Vibrionales, họ Vibrionaceae, chi Vibrio, loài Photobacterium damselae

 

 

Là vi khuẩn gram âm, kích thước 1,5 x 1,0 mm, không di động, không có lông roi. Là một loại vi khuẩn gây bệnh cho động vật biển và 

con người.

 

1. Tiến trình nghiên cứu

 

Bước 1: Hoạt hóa chủng vi khuẩn (thử với vi khuẩn Gr+ là Bacillus cereus; Gr- là Listonella damsela trong môi trường lỏng.

 

Bước 2: Chuẩn bị các ống nghiệm, mỗi ống chứa 2ml môi trường MPA lỏng cho từng loại vi sinh vật có bổ sung tinh dầu ở các dải nồng độ khác nhau 1; 1/2; 1/4; 1/16; 1/32; 1/64). Đối chứng là ống nghiệm chỉ có môi trường nuôi cấy, không bổ sung tinh dầu. Bổ sung vi sinh vật kiểm định đến nồng độ cuối cùng 10CFU/ml môi trường.

 

Bước 3: Nuôi ở 370C trong 12-24h  đánh giá bằng mắt thường sự sinh trưởng của các chủng vi sinh vật.

 

Bước 4: Đổ đĩa thạch môi trường MPA.

 

Bước 5: Lấy 100μl canh trường nuôi từ các ống thí nghiệm ở trên (gồm ống đối chứng và ống có tinh dầu mà không phát hiện sự sinh trưởng của vi khuẩn), cấy trải lên đĩa thạch đã chuẩn bị ở trên. Để khô, lật ngược đĩa và nuôi ở nhiệt độ thích hợp cho từng chủng vi sinh vật. Xác định sự hình thành khuẩn lạc trên môi trường đặc sau 12-24h nuôi cấy.

 

MIC được đọc sau 24 giờ nuôi cấy vi khuẩn tương đương với nồng độ trong ống không nhìn thấy sự phát triển của vi sinh vật. Nồng độ thấp nhất của tinh dầu ức chế sinh trưởng của vi sinh vật được tính là MIC.

 

MBC được xác định bằng cách cấy trải 100 µl dịch nuôi cấy từ các ống thí nghiệm MIC mà không nhìn thấy sự phát triển của vi sinh vật lên môi trường thạch, nuôi ở điều kiện thích hợp. MBC là nồng độ ở ống không có sinh trưởng của vi khuẩn (không có khuẩn lạc trên môi trường đặc). Các thí nghiệm được nhắc lại 3 lần cho mỗi chủng vi khuẩn.

 

Phần trăm ức chế được tính theo công thức:

% ức chế = (A0 – As)/A0 * 100%. Trong đó A0 là số khuẩn lạc mọc trên đĩa đối chứng (CFU/ml), As là số khuẩn lạc mọc trên đĩa thí nghiệm (CFU/ml).

 


 

Lọ V23 ĐC : Lọ đối chứng                               Lọ 1. Không pha loãng

Lọ 2. Pha loãng 1/2                                    Lọ 3. Pha loãng 1/4

Lọ 4. Pha loãng 1/16                                   Lọ 5. Pha loãng 1/32

lọ 6. Pha loãng 1/64.

 

2. Kết quả: 

MIC:

 

+ Đối với Bacillus cereus sau 24h nuôi lỏng, nhìn bằng mắt thấy ở nồng độ 1; 2; và 3 không thấy sự phát triển của vi khuẩn( tương ứng với nồng độ tinh dầu là 1; 1/2; 1/4), bắt đầu từ nồng độ 4; 5 và 6  (tương ứng với nồng độ tinh dầu là 1/16; 1/32; 1/64) thấy sự phát triển tốt của chủng này.

 

+ Đối với Listonella damsela sau 24h nuôi lỏng, nhìn bằng mắt thấy ở nồng độ 1; 2  (tương ứng với nồng độ tinh dầu là 1; 1/2) không thấy sự phát triển của vi khuẩn, nồng độ 3 (tương ứng với nồng độ tinh dầu là 1/4) thấy có ống NL2 (NL: nhắc lại) không có sự phát triển của vi khuẩn, còn ống NL 1 và NL3 có sự phát triển yếu của vi khuẩn. Bắt đầu từ nồng độ 4; 5 và 6 (tương ứng với nồng độ tinh dầu là 1/16; 1/32; 1/64) thấy sự phát triển tốt của chủng này.

 

MBC: Sau 24h nuôi trên đĩa thạch, đếm khuẩn lạc thu được kết quả sau:

 

Bảng 1: Khả năng ức chế vi khuẩn của tinh dầu

 

Chủng

Nồng độ tinh dầu

Số khuẩn lạc

% ức chế

 

 

 

 

Bacillus cereus

1

NL1

3

97,5

NL2

1

99,16

NL3

0

100

1/2

NL1

0

100

NL2

<p style="box-sizing: border-box;

Bình luận

Bình luận