Mỗi thành viên Viên Minh là một chiến sỹ trên mặt trận phòng chống giặc lửa.

Nếu có tình trạng trộm cắp thì tài sản vẫn còn đó, chỉ là chuyển trạng thái sở hữu từ người này sang người khác nhưng cháy thì tài sản đó hoàn toàn không còn tồn tại! Cháy là một loại giặt cần phòng ngừa với tinh thần cảnh giác cao độ của mỗi thành viên trong công ty.

Cháy tiêu tốn hơn 2000 tỷ đồng trong năm 2017, đó là sự tổn thất lớn!

Viên Minh tham gia chương trình đào tạo định kỳ để mỗi thành viên trở thành chiến sỹ trên mặt trận phòng chống giặc lửa.

Ý thức từ việc tắt các công tắc điện, rút các ổ cắm, cục sạc khi không dùng hay khi kết thúc ca làm việc đến cách xử lý khi hiện tượng cháy xảy ra.Bước 1: Báo động cháy bằng cách hô to "Cháy" hoặc bấm chuông

Bước 2: Cắt cầu giao điện

Bước 3: Thông báo cho đơn vị phòng cháy chữa cháy bằng cách gọi 114

Bước 4: Sử dụng các phương tiện phòng cháy chữa cháy gần nhất để dập lửa

Bước 5: Cứu người bị nạn có thể thoát ra khỏi đám cháy trước

Bước 6: Di chuyển tài sản và các chất dễ cháy nổ ra nơi an toàn

Hãy xem tốc độ của giặc cháy!

Trách nhiệm là cái giá của tự do - Elbert Hubbard 

Bình luận

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên

Bình luận