Hướng dẫn sử dụng

Cách dùng tinh dầu cho người huyết áp

Huyết áp cao là gì?  Khi trị số huyết áp tâm thu > 140mmHg và huyết áp tâm trương >90 mmHg được xem là huyết áp cao. Đối với người cao tuổi, dạng huyết áp cao phổ biến là chỉ số huyết...

Xem tiếp