Blog - Có gì hot?

Cách dùng tinh dầu cho người huyết áp

    0 Bình luận

Huyết áp cao là gì?  Khi trị số huyết áp tâm thu > 140mmHg và huyết áp tâm trương >90 mmHg được xem là huyết áp cao. Đối với người cao tuổi,...

Facebook chat